Koolmonoxide

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Onderhoud: 
Zorg dat uw verbrandingstoestel jaarlijks wordt gecontroleerd door een deskundig bedrijf welke is aangesloten bij Techniek Nederland. Op uw geiser, kachel en/of cv-ketel zit een onderhoudssticker, hierop staat vermeld wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.

Controleer ook de aansluitingen van gasslangen en propaanflessen.

CO2 melder:

Plaats niet alleen een rookmelder, maar ook een koolmonoxidemelder in uw vakantiewoning. Het is van belang dat deze wel op de juiste manier gemonteerd zijn. Plaats deze in de ruimte waar uw kachel, geiser of cv-ketel staat. Kies niet voor een combimelder (rookmelder en koolmonoxidemelder in één). De reden hiervoor is het feit dat de koolmonoxidemelder op een andere locatie geplaatst dient te worden, dan de rookmelder.

Ventilatie: 

  • In een ruimte waar een (open) verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk. De ventilatie zorgt voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen.
  • Als het toestel in gebruik is, moeten de ventilatieroosters en/of klapramen openstaan. In een aantal caravans/chalets zitten standaard ventilatieopeningen. Stopt deze openingen nooit dicht! Als er te weinig zuurstof is, dan is de verbranding namelijk niet volledig en vormt er zich koolmonoxide.

Wanneer moet u zich ongerust maken?

  • De vlam in het kook/gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
  • Ramen kunnen beslaan omdat de vrijkomende waterdamp niet verdwijnt.
  • Mocht u in aanraking komen met schadelijke concentraties koolmonoxide, dan kunt u symptomen ervaren als misselijkheid, lichte hoofdpijn, overgeven en vermoeidheid. Ook verwardheid en een verhoogde hartslag kunnen verschijnselen zijn.

 

Hoe te handelen bij koolmonoxidevergiftiging?

  • Waarschuw huisgenoten
  • Zet ramen en deuren wijd open
  • Schakel (indien mogelijk) de bron uit
  • Haal een eventueel slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht/ga naar buiten
  • Bel 112